Polityka Prywatności i Plików Cookies

Informacje ogólne

Ten dokument określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w sklepie internetowym zdrowejestczadowe.pl nalężącym do Zdrowe jest czadowe Marta Ziętak.

Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z poźn. zm.). W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO oraz ww. Ustawa o ochronie danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zdrowe jest czadowe Marta Ziętak  z siedzibą przy ul. Gogola 11/54, 92-513 Łódź.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: marta@zdrowejestczadowe.pl.

Skąd mamy Twoje dane

Podane dane otrzymaliśmy od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi w Sklepie internetowym zdrowejestczadowe.pl.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z nami, świadczącymi usługi transportowe i kurierskie (w celu dostarczenia towarów); wspierające nas w realizacji usług, czyli takimi które zapewniają wsparcie prawne, usługi konsultingowe; a także możemy przekazywać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach podatkowych, oraz podmiotom i organom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umów sprzedaży. Poniżej przedstawiamy wszystkie cele w ramach, których przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z ze Sklepu internetowego zdrowejestczadowe.pl;
 • zapewnienie obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji (np. na podstawie rękojmi lub gwarancji) przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy oraz pozostałe wybrane przez Ciebie kanały komunikacji);
 • przekazywania Ci materiałów marketingowych, informacyjnych, składania ofert handlowych oraz działań promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości (marketing bezpośredni) – w przypadku udzielonej przez Ciebie zgody.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Zdrowe jest czadowe Marta Ziętak którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością w Sklepie internetowym zdrowejestczadowe.pl
 • optymalizacji funkcji strony na podstawie przeglądanej przez Ciebie treści.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości do Inspektora Danych Osobowych.

Okres przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas korzystania z konta założonego w Sklepie internetowym zdrowejestczadowe.pl, a po usunięciu konta w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy maksymalnie przez okres 10 lat,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody, w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia.

Dobrowolność podania danych osobowych

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych ponieważ jest to niezbędne do realizacji umów sprzedaży zawieranych w Sklepie internetowym zdrowejestczadowe.pl. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu internetowego zdrowejestczadowe.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Twoje uprawnienia wobec Zdrowe jest czadowe Marta Ziętak w zakresie przetwarzanych danych

Informujemy, że w dowolnym momencie masz prawo:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

A w przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach zawartej umowy (dane są niezbędne w celu realizacji umowy), a także możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Zdrowe jest czadowe Marta Ziętak jako administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Twoich działań na potrzeby marketingu bezpośredniego, oraz w razie gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Przetwarzanie Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa

Informujemy, że Twoje dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Tobie preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, sposobie korzystania z nich, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych (odwiedzanych podstronach), informacje o używanych urządzeniach. Zdrowe jest czadowe Marta Ziętak wykorzystuje ww. informacje do oceny Twoich preferencji i zainteresowań. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Ciebie ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Twoje dane nie podlegają jednak automatycznemu podejmowaniu decyzji. Działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w sposób podobny istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Informacja o plikach cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym “wejściu” i “wyjściu” z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń. Zdrowe jetst czadowe Marta Ziętak używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Zdrowe jest czadowe Marta Ziętak również do celów:

 • statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników,
 • prezentacji reklam na serwisach – w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym, Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych został opisany ponizej:

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu zdrowejestczadowe.pl.